Konferencje

Konferencja Apator Elkomtech SA „Technologie w Energetyce” – przestrzenią do dyskusji nad przyszłością energetyki

Prowadzenie dialogu z klientami i partnerami biznesowymi, dopasowanie oferty do ich oczekiwań i potrzeb, to jedna z kluczowych idei Apator Elkomtech – organizatora corocznej konferencji „Technologie w Energetyce”.  W dniach 28-30 maja w Krynicy-Zdroju spotkało się liczne grono specjalistów środowiska elektroenergetycznego, przedstawiciele różnych obszarów i poziomów zarządzania.

Najbardziej licznie reprezentowane były polskie koncerny energetyczne, takie jak PGE Dystrybucja S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne, czy TAURON Dystrybucja S.A. Wyraźny był również udział firm zagranicznych, co spowodowało, że tegoroczna edycja miała charakter międzynarodowy.

Głównym celem spotkania było stworzenie sprzyjającej przestrzeni do dyskusji na temat przyszłości energetyki i możliwości niwelowania trudności, z którymi aktualnie boryka się branża. Konferencja przebiegała według sprawdzonej formuły – pierwszy dzień to ogólna sesja plenarna, która stanowi wprowadzenie do paneli szczegółowych, skupiających się na nowościach i rozwiązaniach Apator Elkomtech w zakresie systemów (panel 1) i urządzeń (panel 2). Szczególny nacisk kładziony był na uwzględnienie konkretnych doświadczeń z użytkowania urządzeń, systemów i kompleksowych rozwiązań. Podczas pierwszego dnia konferencji, Prezes Apator Elkomtech SA – Tomasz Łątka, nakreślił kierunki rozwoju firmy i sposób działania w aktualnych realiach rynkowych. Oferta produktowa Apator Elkomtech została rozszerzona o produkty konieczne do realizacji celów stawianych koncernom energetycznym w zakresie realizacji regulacji jakościowej, m.in. wspomagających obniżenie wskaźnika SAIDI. Mowa tutaj w szczególności o systemie FDIR czy urządzeniach microBEL z kierunkowym wskaźnikiem przepływu prądu zwarciowego. Należy zwrócić też uwagę na kierunek działania Apator Elkomtech, który ma na celu zaspokojenie potrzeb klientów z OSD poprzez dostawę kompleksowych rozwiązań. Wszechobecna telemechanizacja sieci SN wymaga zapewnienia wsparcia klienta od etapu wyboru kompleksowego rozwiązania, projektu, dostawy urządzeń, do uruchomienia obiektu. Realizując postulat łatwej dostępności urządzeń pokazano szereg rozwiązań i urządzeń spełniających oczekiwania klienta. Dotychczas używane urządzenia, systemy i stosowane rozwiązania pozostaną dostępne na rynku. Podczas sesji wspólnej wystąpili również goście specjalni.

Mirosław Schwann poruszył istotne kwestie palności tworzyw sztucznych wykorzystywanych do budowy aparatury łączeniowej. Warto nadmienić, iż produkty Apator spełniają rygorystyczne wymagania klasy palności V0. Kwestię bezpieczeństwa energetycznego, alternatywnych źródeł energii , sposobów jej magazynowania, a  także elektromobility i bezpieczeństwa informatycznego poruszył w swoim wystąpieniu przedstawiciel Politechniki Wrocławskiej – Marek Wąsowski. Prelekcja  – pt.: Przyszłość energetyki. Trochę fikcji, trochę prawdy” wywołała falę dyskusji wśród uczestników, , którzy żywiołowo podeszli do omawiania przedstawionych podczas wystąpienia tez.

Drugi dzień konferencji obejmował dwa niezależne panele tematyczne, podczas których eksperci poruszali zagadnienia dotyczące zarządzania nowoczesną siecią elektroenergetyczną (panel 1), a także wyposażenia i modernizacji (panel 2).

Panel pierwszy: „Systemy” poruszał tematykę związaną z systemami informatycznymi dla inteligentnych sieci. Zaprezentowano dotychczasowe rozwiązania i realizacje, także poruszono tematykę nowych, innowacyjnych rozwiązań nadzoru sieci nn w systemie SCADA WindEx. Dodatkowo podczas tego panelu przedstawiono rozwiązania dotyczące monitorowania jakości energii i awarii – na bazie wdrożenia u jednego z klientów – w tym urządzenia – zaawansowane liczniki smartESOX – pozwalające na pełen monitoring jakości energii i awarii w sieci nn. Bardzo istotnym i wielokrotnie podkreślanym punktem prelekcji było bezpieczeństwo informatyczne sieci elektroenergetycznych, które jest jednym z kluczowych kwestii w oferowanych systemach.

Panel drugi: „Urządzenia” poświęcony był niezbędnym elementom Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych (ISE). Poruszone zostały kwestie wyposażenia stacji elektroenergetycznych, urządzeń do realizacji systemu odbudowy zasilania sieci SN – FDIR, a także nowe rozwiązania sterowników telemechaniki (w tym sterowników do szaf AMI/SG) – RSU. Przedstawiono również najnowszą wersję zabezpieczenia sieci średniego napięcia – BEL_Plus. Podczas panelu przedstawiono także ofertę Apator – system monitoringu rozdzielnic nn na bazie nowych, najbardziej zaawansowanych rozłączników listwowych typu smartARS – przekazujących do systemu nadzoru informację o przepaleniu wkładek bezpiecznikowych, jak również wartościach prądów w każdym z odpływów. Zwieńczeniem panelu była prezentacja dotycząca technicznych rozwiązań pola transformatorowego rozdzielnicy Sn/nn z punktu widzenia wdrożeń elementów sieci Smart Grid.

Podczas konferencji przedstawiano rozwiązania, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom klientów, o czym świadczyć mogą liczne dyskusje na temat prezentowanych produktów i pomysłów.

Głównymi przedmiotami dyskusji były:

1) System odbudowy zasiania SN (FDIR) – gdzie wnioski i spostrzeżenia przekazali przedstawiciele klientów, u których taki system został już z powodzeniem wdrożony. Dyskutowano przy tym również o elementach pozwalających na wdrożenie w pełni dynamicznej automatyki FDIR, takich jak Repozytorium Obiektów i Topologii Sieci (ROiTS).

2) Urządzenia stosowane w nowoczesnych sieciach typu SmartGrid – takie jak microBEL – zapewniające pełen monitoring i opomiarowanie stacji wnętrzowych oraz punktów rozłącznikowych średniego napięcia. Dużą uwagę w tym punkcie przywiązywano do elastyczności stosowania układów pomiarowych (prądu i napięcia), a także aspektów bezpieczeństwa wynikających z ich instalacji i eksploatacji w sieci SN.

W czasie spotkania przedstawiciele OSD podkreślali, że wprowadzenie nowego modelu regulacji działania – regulacji jakościowej – stawia przed nimi nowe wyzwania. Jednym z nich – prócz wzrostu efektywności, poprawy jakości obsługi klienta, jest zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Apator Elkomtech chcąc wyjść naprzeciw wymaganiom jakie stawiane są klientom oferuje cały wachlarz rozwiązań ułatwiających zarządzanie siecią,  pracę dyspozytorów, ale także zwiększających niezawodność pracy istniejących sieci elektroenergetycznych. System czasu rzeczywistego klasy SCADA – WindEx, pozwala na kompleksowe, niezawodne i intuicyjne prowadzenie ruchu sieci elektroenergetycznej wszystkich poziomów napięć. Zaawansowane, inteligentne funkcje analityczne i obliczeniowe sprawiają, iż system może być określony jako DMS/NMS. Z punktu widzenia realizacji celów regulacji jakościowej ważnym produktem Apator Elkomtech jest system odbudowy zasilania sieci dystrybucyjnej – FDIR, umożliwiający przywrócenie zasilania w czasie poniżej 3 minut. Pozwala on na lokalizację, wyizolowanie i przywrócenie zasilania podczas wystąpienia zwarcia lub zakłócenia, w sposób automatyczny, czym znacząco wpływa na zmniejszanie wskaźników niezawodnościowych SAIDI, SAIFI. Zastosowanie modułu FDIR w systemie SCADA WindEx czyni go jednoznacznie systemem klasy ADMS.

Z uwagi na coraz szybszy rozwój energetyki, Apator Elkomtech jako jeden z liderów kompleksowych rozwiązań dla energetyki zawodowej rozwija i udoskonala swoje produkty sprzętowe i software’owe – od poziomu GPZ (zarówno rozdzielnie WN, jak i SN), poprzez rozdzielnie sieciowe, małe obiekty energetyczne, punkty przyłączeń OZE (farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne), aż po stacje SN/nN i rozdzielnie nN – chcąc w jak największym stopniu wspomóc i zautomatyzować procesy realizowane przez klientów.

Opinie zgromadzonych gości świadczą nie tylko o sukcesie konferencji, ale również o zasadności organizowania tego typu spotkań w przyszłości. Uczestnicy cenią sobie możliwość zderzenia poglądów, doświadczeń i wizji w jednym czasie, miejscu i w tak dużym gronie. Wiedza na temat ich oczekiwań i potrzeb pozwala skutecznie rozwijać i udoskonalać ofertę, dlatego konferencja niezmiennie będzie obowiązkową pozycją kalendarza organizowanych przez firmę wydarzeń.

Zespół Apator Elkomtech SA

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top