Aktualności

JM-TRONIK – 35 lat na rynku energetycznym

Historia Spółki JM-TRONIC sięga 1981 r., kiedy to w odpowiedzi na potrzeby rynkowe, swoją działalność rozpoczął Zakład Wytwórczy Przekaźników i Łączników Energetycznych JM-TRONIK. Przez 35 lat firma założona przez Jerzego Matiakowskiego z niewielkiego, kilkuosobowego przedsiębiorstwa stała się liczącym i poważanym producentem aparatury elektroenergetycznej, cenionym zarówno przez rodzimych, jak i zagranicznych Klientów. Niewiele jest bowiem na naszym rynku firm o polskim i rodzimym kapitale, które mogą się pochwalić porównywalnym doświadczeniem, a doświadczenie liczone w datach to pewne, solidne i sprawdzone rozwiązania. Obecnie w ofercie przedsiębiorstwa znajduje się zarówno aparatura rozdzielcza, łączeniowa, zabezpieczeniowa, pomiarowa, jak również automatyka i systemy oraz usługi związane z realizacją inwestycji.

IMG_3156_RGBJM-TRONIC Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie rozdzielnice SN, nN, jedno- i dwusystemowe, dopuszczone do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, jak również rozdzielnice trakcyjne.
Wszystkie rozdzielnice produkowane i oferowane przez firmę posiadają certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące. Rozdzielnice średniego napięcia: jednosystemowa typu MultiCell i dwusystemowa typu MultiCell 2S to uniwersalne rozwiązania stosowane w segmentach wytwarzania i dystrybucji energii, przemysłu oraz trakcji. Rozdzielnice te zestawione są z elementów składowych w postaci pól rozdzielczych różnych ze względu na ich funkcję oraz cechy konstrukcyjne. Rozdzielnice MultiCell i MultiCell 2S są przeznaczone do instalowania w stacjach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 24 kV. Uniwersalna konstrukcja umożliwia ich montaż zarówno w budynkach jak i przenośnych stacjach kontenerowych transformatorowo-rozdzielczych. Dzięki szerokiej gamie wyposażenia oraz możliwości zastosowania aparatury sterowniczej, łączeniowej oraz pomiarowej czołowych producentów pól zapewniamy dowolną możliwość konfigurowania pól rozdzielczych. Rozdzielnica typu MultiCell-G oraz MultiCell 2S-G w wykonaniu kopalnianym, posiadają dopuszczenia Wyższego Urzędu Górniczego i mogą zasilać urządzenia o napięciu znamionowym do 12kV zainstalowane w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach.
Dwuczłonowa rozdzielnica nN typu PowerCell jest uniwersalną rozdzielnicą niskiego napięcia powszechnie stosowaną w segmentach, gdzie wymagana jest duża pewność zasilania oraz możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników i urządzeń. Zastosowany w niej modułowy system firmy CUBIC stosowany jest w zakładach produkcyjnych, na statkach, w górnictwie, w infrastrukturze oraz obiektach użyteczności publicznej, wszędzie tam gdzie nawet krótkotrwała przerwa w zasilaniu może spowodować ogromne straty ekonomiczne oraz może poważnie zakłócić procesy wytwarzania.
Rozdzielnice kasetowe PowerCell zaprojektowano w oparciu o doświadczenia eksploatacyjne użytkowników, w wyniku czego stanowią optymalne połączenie cech przystępności w użytkowaniu, bezpieczeństwa obsługi oraz poprawności ekonomicznej rozwiązania. Rozdzielnice PowerCell zaprojektowano przy optymalnym wykorzystaniu przestrzeni panelu, z uwzględnieniem możliwości doboru rozmiaru kasety w zakresie obciążalności od 16A do 630A. Kasety przystosowane są do zainstalowania dowolnego interfejsu komunikacyjnego rodziny fieldbus, włącznie z nadrzędnym systemem Ethernet.
Z kolei rozdzielnica trakcyjna typu TrakCell jest wnętrzową rozdzielnicą prądu stałego przeznaczoną do zasilania trakcji tramwajowej i metra. Napięcie nominalne rozdzielnicy wynosi 660V i 750V. Konstrukcja modułowa łączy w jedną całość wyodrębnione przedziały: wyłącznika szybkiego, szyn zbiorczych, odłącznika szyny obejściowej, przyłącza kablowego i obwodów pomocniczych. Nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniają prostą i bezpieczną obsługę oraz umożliwiają wykorzystanie rozdzielnicy w bezobsługowych podstacjach tradycyjnych.

Firma JM-TRONIC Sp. z o.o. w swojej ofercie posiada również aparaturę pierwotną i wtórą, której zastosowanie w rozdzielnicach własnej produkcji podnosi konkurencyjność oraz zmniejsza koszty ich zakupu i eksploatacji.
Wyłącznik próżniowy typu VC-1 to trójfazowy wyłącznik próżniowy średniego napięcia, przeznaczony do łączenia prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz we wnętrzowych urządzeniach rozdzielczych na napięcie znamionowe 12kV, 17,5kV, 24kV oraz 36kV. Wyłącznik służy do załączania i wyłączania prądów pod obciążeniem oraz w warunkach zwarciowych i może być stosowany w rozdzielnicach przeznaczonych do pracy w zakładach górniczych, przemysłowych i elektrowniach. Może pracować w miejscach o wymaganej dużej częstości łączeń i dużej niezawodności działania jak również w obwodach wymagających samoczynnego ponownego załączenia (SPZ). Wyłącznik VC-1 zgodnie z obowiązującymi przepisami podlega pełnym badaniom typu, spełnia wymagania norm i posiada certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą.
W ofercie aparatury zabezpieczeniowej, jaką produkuje JM-TRONIC Sp. z o.o. znajdują się sterowniki polowe, automatyka zabezpieczeniowa SN oraz nN. Firma oferuje swoim klientom również takie rozwiązania jak m.in.: zabezpieczenia różnicowe transformatora, zabezpieczenia generatora, zabezpieczenia różnicowe linii

Zespół zabezpieczeń MUZGEN dla małych jednostek wytwórczych produkcji firmy JM-Tronik jest kompleksowym zabezpieczeniem bloków wytwórczych. Jest to interesujące rozwiązanie dla rozwijającej się energetyki małej i średniej mocy zarówno dla układów pracujących bezpośrednio na szyny SN lub poprzez transformator blokowy. MUZGEN w postaci szafy automatyki zabezpieczeniowej jest doskonałą ofertą dla przedsiębiorstw które pragną zajmować się rynkiem rozproszonym źródeł energii oraz zapewnić jej należytą ochronę. MUZGEN jest szczególnie zalecanym rozwiązaniem dla generatorów synchronicznych napędzanych turbiną parową lub wodną. Urządzenia mogą być w dowolny sposób zestawiane tworząc grupy zabezpieczeń. W prostych aplikacjach może być wykorzystany sam sterownik megaMUZ-2-GR, natomiast w większych maszynach i bardziej zaawansowanych aplikacjach każda z grup zabezpieczeń może składać się z kilku urządzeń np.:

  • megaMUZ-2-GR jako podstawowe zabezpieczenie generatora,
  • megaMUZ-2-TRR jako zabezpieczenie różnicowe transformatora blokowego,
  • megaMUZ-2-TRR jako zabezpieczenie różnicowe bloku,
  • megaMUZ-2 jako sterownik pola i zabezpieczenia częstotliwościowe i napięciowe.

Wszystkie urządzenia obsługiwane są przy pomocy jednego oprogramowania, a ich konfiguracja i eksploatacja są proste i intuicyjne. Sprawdzone rozwiązania zapewniają bardzo wysoką niezawodność i pewność działania. Standardowo zespół zabezpieczeń jest zabudowany w szafie energetycznej z ramą uchylną o wymiarach 800x600x2000mm, ale w zależności od wymagań może być skonfigurowany w inny sposób lub zamawiany jako oddzielne urządzenia.

Sterownik polowy MegaMUZ-2 jest uniwersalnym zespołem zabezpieczeń integrującym funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze i rejestracyjne. Dzięki zastosowaniu jednego oprogramowania, istnieje możliwość wykorzystania urządzenia do każdego rodzaju pola. Sterownik polowy MegaMUZ-2 wyposażony jest w duży, kolorowy i dotykowy ekran graficzny na którym wizualizować można schematy synoptyczne pól, a także realizować pomiary m.in. prądów, napięć, mocy, energii. Urządzenie jest uniwersalne zarówno programowo, jak i sprzętowo.

Sterownik polowy MultiMUZ-3 jest uniwersalnym zespołem zabezpieczeń integrującym funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe , sterownicze i rejestracyjne. Dzięki zastosowaniu jednego oprogramowania, istnieje możliwość wykorzystania urządzenia do każdego rodzaju pola. Sterownik polowy MultiMUZ-3 wyposażony jest w duży, monochromatyczny ekran graficzny na którym wizualizować można schematy synoptyczne pól (do 5 łączników) a także realizować pomiary m.in. prądów, napięć, mocy, energii). MultiMUZ-3 można opcjonalnie wyposażyć w panel operatorski typu SLIM, umożliwiający montaż w miejsce istniejących mocno wyeksploatowanych zabezpieczeń MultiMUZ i MultiMUZ-2.

Sterownik polowy megaMUZ-smart to połączenie panelu operatorskiego z kolorowym ekranem dotykowym o dużej przekątnej oraz jednostki centralnej, której zmodernizowana funkcjonalność wywodzi się z dobrze znanej na rynku linii sterowników polowych megaMUZ-2. MegaMUZ-smart pozwala na wykonanie wielu czynności, do których poprzednio był wymagany komputer lub dokumentacja. Zastosowanie nowego sterownika znacznie upraszcza proces uruchomienia i eksploatacji pola. Jedną z innowacyjnych cech sterownika jest złącze USB przewidziane do wygodnego przenoszenia danych. W prosty sposób pobrana może być zawartość rejestratora zdarzeń, zakłóceń, kryterialnego oraz rejestru zmian i konfiguracji urządzenia. Sterownik obsługuje dowolną liczbę użytkowników na kilku poziomach uprawnień. Prowadzony jest również rejestr zmian parametrów z informacją o dacie, godzinie i kategorii zmienianego parametru.

Cyfrowy zespół zabezpieczeń typu multiMUZ-2 jest wielofunkcyjnym cyfrowym zespołem zabezpieczeń integrującym funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterowania i komunikacji oraz logiki programowalnej, przeznaczonym do stosowania w polach rozdzielczych SN, jak również do ochrony pojedynczych urządzeń, np. silników, transformatorów, baterii kondensatorów, itp.

Cyfrowy zespół zabezpieczeń ecoMUZ-2 przeznaczony jest do ochrony przed skutkami zwarć międzyfazowych, doziemnych i przeciążeń w sieciach średniego napięcia. Urządzenie posiada szeroki zestaw zabezpieczeń realizujących eliminacyjną automatykę zabezpieczeniową. EcoMUZ-2 jest wielofunkcyjnym cyfrowym zabezpieczeniem integrującym funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, zdalnego sterowania, komunikacji oraz logiki programowalnej, przeznaczonym do stosowania w polach rozdzielczych SN do ochrony urządzeń np. silników, transformatorów, linii napowietrznych, linii kablowych.

Autonomiczny zespół zabezpieczeń ecoMUZ-2G przeznaczony jest do ochrony przed skutkami zwarć międzyfazowych, doziemnych i przeciążeń w sieciach średniego napięcia. Jest wielofunkcyjnym, cyfrowym zespołem zabezpieczeń integrującym funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterowania, komunikacji oraz logiki programowalnej, przeznaczonym do stosowania w polach rozdzielczych SN. Urządzenie można zastosować także do ochrony pojedynczych urządzeń np. silników, transformatorów, baterii kondensatorów, itp. Zespół posiada wszystkie podstawowe zabezpieczenia i układy automatyki do obsługi pól średnich napięć oraz zabezpieczenia transformatora WN/SN.

Przekaźnik miniMUZ-RG przeznaczony jest do wykrywania zwarć doziemnych w sieciach średniego i niskiego napięcia z izolowanym, kompensowanym lub uziemionym punktem zerowym. Dzięki zastosowaniu najnowszych zdobyczy techniki cyfrowej udało się uzyskać małe gabaryty oraz atrakcyjną cenę urządzenia. Przekaźnik miniMUZ-RT przeznaczony jest do wykrywania zwarć fazowych w sieciach średniego i niskiego napięcia. Przekaźnik może pracować w układach jedno, dwu i trójfazowych. Dzięki zastosowaniu najnowszych zdobyczy techniki cyfrowej udało się uzyskać małe gabaryty oraz atrakcyjną cenę urządzenia. Przekaźnik miniMUZ-SR przeznaczony jest do ochrony silników niskiego napięcia przed skutkami zwarć międzyfazowych, przeciążeń, asymetrii, pracy silnika niedociążonego oraz od nadmiernej temperatury silnika. Dobór takiego zestawu zabezpieczeń powoduje, że urządzenia kompleksowo zabezpieczenia silnik minimalizując możliwość uszkodzenia lub awarii silnika. Urządzenie posiada również dwa styki przełączne swobodnie programowalne przez użytkownika. Przekaźniki typu miniMUZ opcjonalnie posiadają osłonę z pleksiglasu na płytę czołową co pozwala na plombowanie nastaw. Istnieje również możliwość wykonania wersji do współpracy z modułem zasilania autonomicznego dzięki czemu nie wymagają one zasilania pomocniczego i mogą zasilać się przekładników prądowych.

Firma JM-TRONIC Sp. z o.o. na przestrzeni 35 lat stopniowo rozszerzała ofertę, oraz zwiększała moce produkcyjne, które pozwalają firmie na sprawną obsługę nawet najbardziej wymagających zamówień. Doświadczony i dynamiczny zespół Spółki zapewnia wysokiej jakości terminowe i ekonomiczne rozwiązania. Filary, takie jak niezawodność, elastyczność czy innowacyjność sprawiają, że oferta sygnowana marką JM-TRONIK opiera się na szybkich terminach realizacji, kompleksowej obsłudze, długich okresach gwarancji oraz na dyspozycyjnym serwisie. Firma gwarantuje również swoim doświadczeniem, że Klienci otrzymują sprawdzony i niezawodny produkt. Z pełną ofertą firmy JM-TRONIC Sp. z o.o. można zapoznać się na stronie www.jmtronik.pl.

JM-TRONIK

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top