Aktualności

Jesienna szkoła bezpieczeństwa technicznego

Po   sukcesie   pierwszej   Jesiennej   Szkoły   Bezpieczeństwa   Technicznego,   Centrum   Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego

„Klub Paragraf 34″ mają zaszczyt zaprosić do udziału w drugiej edycji konferencji. Spotkanie odbędzie się w dniach 9-11 października 2019, w Wiśle w Hotelu „Stok’:

Jesienna Szkoła Bezpieczeństwa Technicznego stanowi doskonałe forum komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy pracodawcami i uczestnikami rynku, organami nadzoru i instytucjami związanymi statutowo z bezpieczeństwem przemysłowym. Tworzy warunki dla budowania nowych rozwiązań i strategii w tym zakresie.

Spotkanie – jak wynika z użytego w tytule terminu „szkoła” – jest przedsięwzięciem praktycznym, pozbawionym nadmiaru obciążenia zarówno teoretycznego, jak i marketingowego. Referaty oraz prezentacje  koncentrują  się  na  aspektach   ściśle   przemysłowych,  niepozbawiona  są jednak waloru inżynierskiej wiedzy i ścisłego podejścia do spraw bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych. Mają większy wymiar czasowy niż zwykle bywa na takich konferencjach, umożliwiając jednocześnie uczestnikom prowadzenie swobodnej, kuluarowej wymiany doświadczeń i poglądów.

Tematyka spotkania dotyczy przede wszystkim następujących zagadnień:

 • Projektowanie/realizacja/produkcja bezpiecznych maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych
 • Import bezpiecznych produktów
 • Rozwiązania sprzętowe i programowe urządzeń pozwalających osiągnąć zgodność z wymaganiami bezpie­ czeństwa
 • Analiza, ocena i redukcja ryzyka
 • Rozwiązania organizacyjne podnoszące bezpieczeństwo przemysłowe.
 • Dodatkowe środki techniczne redukcji ryzyka i środki ochrony indywidualnej
 • Technika pomiarowa w służbie bezpieczeństwa przemysłowego i środowisko pracy
 • Dokumentacja związana z bezpieczeństwem
 • Analizy przypadków
 • Ocena/statystyka stanu bezpieczeństwa przemysłowego
 • Obowiązki prawne i potencjalne konsekwencje niedostosowania maszyn
 • Idea rewolucji Industry 4.0 w bezpieczeństwie i cyberbezpieczeństwie
 • Prawa i obowiązki pracodawcy/użytkownika względem maszyn
 • Znaczenie norm i normalizacji dla bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.

Do udziału w II Jesiennej Szkole Bezpieczeństwa Technicznego zapraszamy wszystkich zainteresowanych jej tematyką, a w szczególności:

 • Osoby mające wpływ na regulacje prawne i normy w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego
 • Osoby zajmujące się czynnościami nadzoru rynku
 • Ekspertów z różnych dziedzin techniki związanych z bezpieczeństwem
 • Producentów aparatury i urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa technicznego
 • Producentów maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych
 • Użytkowników maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych
 • Podmioty certyfikujące i laboratoria akredytowane
 • Specjalistów BHP i podmioty doradcze
 • Firmy ubezpieczeniowe, odszkodowawcze i kancelarie prawne
 • Dziennikarzy oraz publicystów specjalizujących się tematyce bezpieczeństwa przemysłowego i pracy.

Szczegółowe informacje na temat II Jesiennej Szkoły Bezpieczeństwa Technicznego wraz z formularzami zgłoszenia (w tym online) dostępne są na stronie Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

www.cbidgp.pl/konferencje

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top