Aktualności

Blok gazowo-parowy PGE w Gorzowie oddany do użytku

2 lutego 2017 r. zakończyła się budowa bloku gazowo-parowego o mocy 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych w należącej do PGE Elektrociepłowni Gorzów, którą w formule „pod klucz” wykonało konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o. oraz Siemens Industrial Turbomachinery AB. Gorzowski projekt, obok nowych bloków energetycznych w Opolu i Turowie, jest jedną z trzech strategicznych inwestycji w obszarze energetyki konwencjonalnej realizowanych przez PGE Polską Grupę Energetyczną.

Dzięki wykorzystaniu gazu z polskich źródeł lokalnych budowa bloku w Gorzowie jest szczególną inwestycją zarówno pod względem ekonomicznym, jak i technologicznym, wykorzystującą efektywną, niskoemisyjną technologię. Nowy blok pozwoli utrzymać aktualną pozycję rynkową Elektrociepłowni Gorzów – jedynego scentralizowanego producenta i dostawcy ciepła dla 125-tysięcznego Gorzowa Wielkopolskiego. Technologia zrealizowanego bloku gazowo-parowego jest technologią sprawdzoną, niezawodną i przede wszystkim przyjazną środowisku, dzięki wyraźnemu zmniejszeniu emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów. Charakteryzuje ją także brak odpadów paleniskowych, wysoka sprawność wytwarzania energii elektrycznej i duża niezawodność eksploatacyjna.
Nowy blok w Elektrociepłowni Gorzów to przykład zastosowania najnowszych technologii w energetyce, które zdecydowanie przyczynią się do ograniczenia emisji m.in. dwutlenku siarki i tlenków azotu. Realizacja tego rodzaju inwestycji sprawia, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej. W połączeniu z ograniczeniem niskiej emisji mogą one w znaczący sposób wpłynąć na jakość powietrza w Polsce – mówi Michał Kurtyka, wiceminister energii.
Grupa PGE konsekwentnie inwestuje w rozwój i modernizację konwencjonalnych jednostek wytwórczych opartych na paliwach kopalnych. Oddawany właśnie do eksploatacji nowy blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Gorzów doskonale wpisuje się w to działanie. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii zapewniamy odbiorcom niezawodną i tanią energię elektryczną oraz ciepło, zmniejszając jednocześnie wpływ na środowisko – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
Oddany do użytku blok energetyczny to kompletny obiekt, wyposażony we wszystkie systemy niezbędne dla jego prawidłowej pracy. Zakres kontraktu obejmował zaprojektowanie, dostawę, roboty budowlane, montaż, rozruch, uzyskanie pozwolenia na budowę, przekazanie do eksploatacji, szkolenia personelu, zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz wieloletniej usługi serwisowej dla turbin gazowych kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi.
Sprawność ogólna netto w pracy kogeneracyjnej, przy pełnym obciążeniu, wynosić będzie 83,93 proc. Nowa instalacja po części zastąpiła dotychczas używane, wysłużone elementy infrastruktury, wykorzystujące węgiel jako paliwo. Nowoczesny gorzowski blok działa w oparciu o dwie turbiny gazowe SGT-800 i jedną turbinę parową SST 400 wraz z kompletnym systemem elektrycznym i systemem sterowania.
Siemens prowadzi ciągłe prace badawczo-rozwojowe, na które w 2016 r.
łącznie przeznaczył prawie 6 proc. swoich przychodów. Stale wdraża kolejne innowacyjne rozwiązania i doskonali
swoje technologie dla energetyki. Blok w Gorzowie wykorzystuje nowoczesną, sprawdzoną i elastyczną technologię wysokosprawnej kogeneracji. Zastosowane rozwiązanie umożliwia wykorzystanie wysokozaazotowanego paliwa gazowego z lokalnych złóż oraz pozwala w niezawodny, przyjazny środowisku sposób wytwarzać ciepło oraz energię elektryczną dla mieszkańców Gorzowa – mówi Grzegorz Należyty, członek zarządu, dyrektor generalny Power Generation w Siemens.
Kontrakt na budowę bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni PGE w Gorzowie Wielkopolskim w formule „pod klucz” oraz świadczenie wieloletniej umowy serwisowej turbozespołów gazowych podpisano w październiku 2013 roku. Wartość kontraktu na budowę opiewała na kwotę 562 mln zł netto. Podpisano także umowę serwisową na okres 12 lat o wartości 124 mln zł netto. Siemens będzie odpowiedzialny za utrzymanie i serwis tej inwestycji.
Przy budowie bloku w Gorzowie Siemens współpracował z ponad sześćdziesięcioma firmami lokalnymi i z całego kraju. W kulminacyjnym okresie przy realizacji inwestycji pracowało ponad 500 osób.
Poza aspektami inwestycyjnymi należy podkreślić fakt, iż prace na budowie realizowane były według najwyższych standardów związanych z bezpieczeństwem pracujących tam osób. Gorzowska inwestycja została nagrodzona w konkursie „Buduj Bezpiecznie” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze. Pod uwagę brano w szczególności: opracowanie i realizację planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zagospodarowanie placu budowy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp na budowie.
2 lutego na terenie elektrociepłowni PGE w Gorzowie odbyła się uroczystość z udziałem Prezes Rady Ministrów, Pani Premier Beaty Szydło, symbolicznego oddania nowego bloku do użytku. W uroczystości wziął udział również wiceminister energii Michał Kurtyka oraz przedstawiciele władz na szczeblu rządowym i samorządowym.

www.siemens.pl

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top