Aktualności

70 lat minęło jak jeden dzień… – historia Belos-PLP S.A.

Historia obecności BELOS-PLP S.A. na polskim rynku to już 70 lat tradycji produkcji osprzętu do linii napowietrznych i elektroenergetycznych niskich, średnich, wysokich i najwyższych napięć. W portfelu produktów firmy znajdują się również urządzenia elektryczne do zasilania elektrofiltrów, a także od niedawna systemy fotowoltaiczne. Laboratorium firmy jako jedyne w międzynarodowej grupie PLP i jedno z dwóch w Polsce posiada akredytację na badania mechaniczne.

Dzieje zakładu nierozerwalnie wiążą się z rozwojem przemysłu w Polsce. Przed II wojną światową w miejscu obecnej fabryki istniała olejarnia. W 1947 roku nowo powstała prywatna firma rozpoczęła produkcję osprzętu sieciowego do linii napowietrznej wysokiego napięcia budowanej na trasie Śląsk – Łódź. Zakład, nad którym w 1950 roku nadzór przejęło państwo, swą produkcją zaspokajał potrzeby rynku krajowego na osprzęt sieciowy. Pod koniec 1953 roku zapadła decyzja o rozbudowie przedsiębiorstwa. Z biegiem lat rozwinięto także inne kierunki produkcji na zespoły zasilające elektrofiltry oraz szafy sterownicze i rozdzielcze.

Osiem lat później fabryka przeszła pod zarząd Zjednoczenia Maszyn Górniczych POLMAG, co pozwoliło między innymi na uruchomienie produkcji elementów automatyzacji górnictwa. Na lata 1962 – 1964 przypadł okres przygotowania produkcyjnego i wykonania osprzętu do pierwszej w Polsce linii 400 kV Turoszów – Częstochowa. W 1969 roku utworzono w firmie Zakład Doświadczalny Sprzętu Elektrycznego oraz uruchomiono halę powłok ochronnych. W 1976 roku przedsiębiorstwo kolejny raz zmieniło właściciela i przeszło pod zarząd Ministerstwa Energetyki i Energii Atomowej. Wówczas do rozwijających się kierunków produkcji należały:

  • tyrystorowe zasilacze do elektromagnetycznych podajników wibracyjnych,
  • układy do systemów cyfrowo – analogowych (SCA),
  • elektropneumatyczne układy automatyki klimatyzacyjnej.

30 lipca 1994 roku zakład został przekształcony w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. We wrześniu 1995 roku Skarb Państwa dokonał wniesienia 33% akcji ZWSS „BELOS” S.A. do zachodniego Funduszu Inwestycyjnego, 27% akcji do pozostałych funduszy inwestycyjnych, 15% akcji otrzymali pracownicy zakładu, a 25% zachował Skarb Państwa.

Materiały promocyjne lata 60-te

W 2007 roku, po wejściu inwestora strategicznego, firma stała się częścią grupy Preformed Line Products (PLP) – światowego wytwórcy i dostawcy produktów, technologii oraz rozwiązań dla energetyki i telekomunikacji.

Firma Preformed Line Products (PLP) z siedzibą w Cleveland (Ohio), notowana na NASDAQ:PLPC została założona w tym samym roku co BELOS przez co również może poszczycić się 70-letnią tradycją. PLP to obecnie międzynarodowa grupa przemysłowa, dostarczająca swoje wyroby klientom na całym świecie poprzez podległe spółki znajdujące się w takich krajach jak: Australia, Argentyna, Brazylia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indonezja, Kanada, Kolumbia, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Polska, Rosja, RPA, Tajlandia, Wielka Brytania.

Opierając się na długoletniej tradycji, w centrum działań BELOS-PLP S.A. jest klient. Firma kładzie szczególny nacisk na rzetelną i kompleksową obsługę kontrahenta, która uwzględnia indywidualne potrzeby odbiorcy oraz zapewnia pomoc wysoko wykwalifikowanej załogi. Atutem firmy jest terminowość dostaw nowoczesnych produktów, a konkurencyjne ceny wyrobów współgrają z ich jakością, satysfakcjonując zarówno odbiorcę jak i dostawcę.

Badania napięciowe osprzętu ochronnego

 

Starając się sprostać wymaganiom klienta i uwzględniając innowacyjne rozwiązania techniczne BELOS-PLP S.A. dba o ciągły rozwój i udoskonalanie swoich produktów poprzez współpracę z wiodącymi w branży energetycznej placówkami naukowo – badawczymi i biurami projektowymi. Z kolei, doświadczona kadra inżynieryjno – techniczna oraz nowoczesny park maszyn i urządzeń produkcyjnych zakładu gwarantuje, że wyroby produkowane w zakładzie na podstawie projektów własnego biura konstrukcyjno – technicznego lub w oparciu o dokumentację klienta odznaczają się wysoką jakością. Świetnym tego przykładem są urządzenia zasilające do elektrofiltrów – jedne z pierwszych produktów jakie zostały wprowadzone do masowej produkcji w zakładzie.

Za sukcesem firmy stoi zapewnienie w niej warunków i klimatu, w którym wszyscy pracownicy rozumieją swoje zadania i są odpowiedzialni za jakość wyrobów i obsługę klienta. Stały się one żelazną zasadą wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością Spółki, spełniającym wymagania normy ISO 9001.

BELSOS-PLP S.A. to przedsiębiorstwo otwarte na współpracę zarówno z klientami krajowymi i zagranicznymi, oferujące im swoje bogate doświadczenie w branży energetycznej. Równocześnie jako producent dóbr inwestycyjnych lub ich poddostawca stawia sobie za zadanie w pełni uczestniczyć w rozwoju przemysłu polskiego, energetyki, w ochronie środowiska i w efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych. Dlatego też firma zdecydowała się rozszerzyć dotychczasową ofertę o całą gamę urządzeń i systemów do fotowoltaiki. Bazując na doświadczeniu siostrzanej spółki DPW Solar z USA BELOS-PLP S.A. dostarcza swoim klientom najwyższej jakości rozwiązania dla systemów do montażu paneli fotowoltaicznych.

Rok temu laboratorium BELOS-PLP S.A. pozytywnie przeszło audyt PCA, który miał na celu weryfikację i kontrolę spełnienia wymagań normy ISO 17025 – „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w zakresie prowadzonych badań laboratoryjnych zgodnie z punktem 11 normy PN-EN 61284:2002”. Laboratorium może poszczycić się akredytacją na badania mechaniczne jako jedyne w całej międzynarodowej grupie PLP, a także jako jedno z dwóch w Polsce.

Dzięki wysokiej jakości wyrobów oraz zaangażowaniu pracowników, firma BELOS-PLP S.A. otrzymała pozytywne kwalifikacje z rynków zagranicznych, m. in. Francji (RTE, EDF), Belgii (ELIA), Norwegii (Stattnet), Rosji (FSK), Kazachstanie (KEGOC), Wielkiej Brytanii (National Grid) a także w Maroku (ONE) czy Izraelu.

Kalendarium

1947 – rozpoczęcie produkcji osprzętu sieciowego do linii napowietrznej wysokiego napięcia budowanej na trasie Śląsk – Łódź;
1953 – nacjonalizacja, powstanie zakładów jako Wytwórni Energetycznego Sprzętu Sieciowego, rozbudowa zakładu, rozwinięcie nowych kierunków produkcji zespołów zasilających, szaf sterowniczych i rozdzielczych;
1962-1964 – produkcja osprzętu do pierwszej w Polsce linii 400 kV Turoszów – Częstochowa;
1994 – przekształcenie firmy w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa;
1995 – wniesienie 33 % akcji „BELOS” S.A. przez Skarb państwa do zachodniego funduszu Inwestycyjnego;
2002 – wykup menedżersko – pracowniczy 40% akcji BELOS;
2006 – 84,7 % akcji BELOS w rękach zarządu i załogi;
2007 – wykupienie 84% akcji przez inwestora strategicznego firmę Preformed Line Products z siedzibą w Cleveland (Ohio), wejście BELOS do międzynarodowej grupy PLP;
2008 – zmiana nazwy firmy z ZWSS BELOS na BELOS-PLP;
2012 – wykupienie pozostałych 16% akcji przez Preformed Line Products, Belos-PLP zostało w pełni przejęte przez inwestora;
2012 – zdobycie Pucharu Ministra Gospodarki na Targach ENERGETAB za „Osprzęt w do przewodów HTLS”;
2016 – uzyskanie przez Laboratorium Badań Osprzętu BELOS-PLP S.A. akredytacji PCA o numerze AB 1608 na zgodność z pkt. 11 normy PN-EN 61284:2002 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Wymagania i badania dotyczące osprzętu”.

Belos

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top