Technologie

Urządzenia pomiarowe firmy SONEL S.A.

Sprawne i bezawaryjne działanie elektrycznych instalacji zasilających oraz urządzeń z nich zasilanych jest kluczowym elementem związanym z optymalizacją procesów produkcyjnych.

Nawet drobne awarie mogą prowadzić do ogromnych strat, wynikających z zatrzymania procesu technologicznego. Służby utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych oraz zewnętrzne firmy świadczące usługi w tym zakresie, zmagają się codzienne z zapewnieniem pełnej sprawności kluczowych elementów systemu zasilania. Oczywiste jest, że w przypad­ku awarii należy natychmiast dokonać diagnozy przyczyny jej powstania i szybko ją usunąć, jednak jest to działa­nie, które tylko minimalizuje straty. 

Dobrą i pożądaną praktyką inżynierską jest prowadzenie działań profilaktycznych, które uniemożliwią lub przynajmniej zminimalizują powstawanie przerw w zasilaniu. Skuteczność profilaktyki może zapewnić różnorodność metod kontroli zjawisk występujących w newralgicznych punktach systemu zasilania. Przykład, transformator zasilający zakład przemysłowy, pomoże zaprezentować możliwości takiego  postępowania.

Pierwszą czynnością, którą musimy wykonać jest analiza niepożądanych zjawisk mogących sprawiać nam kłopoty. Transformator, jak wszyscy wiemy, optymalnie pracuje kiedy jest obciążony symetrycznie, nie jest przeciążony, prąd
i napięcie nie są odkształcone i energia jest pobierana liniowo. Oczywiście to duże uproszczenie, jednak zupełnie wystarczające do pokazania skuteczności metody. Zatem ta wyidealizowana sytuacja w rzeczywistości nie występuje i naszym zadaniem jest monitorowanie wymienionych parametrów, aby nie przekroczyły zakładanych poziomów. Niezbędny do tego celu będzie analizator jakości zasilania, najlepiej autonomiczny, pozwalający na  elastyczność i szybkość prowadzonych pomiarów. Takim miernikiem jest nowy analizator SONEL PQM-707 . Możliwości pomiarowe tego urządzenia są ogromne. W czasie rzeczywistym możemy obserwować wiele istotnych parametrów łącznie z tymi, które wymieniliśmy wcześniej. Miernik wylicza również, automatycznie, współczynniki mogące wskazywać na zbliżające się potencjalne problemy. Jednym z takich współczynników jest współczynnik K. Pokazuje on skutki cieplne (mocniejsze nagrzewnie się transformatora) na skutek pobieranej przez układ energii w stosunku do naszej sytuacji idealizowanej, kiedy żadne odkształcenia prądu i napięcia nie występują. Jest to oczywiście tylko jeden z wielu elementów, które pomagają monitorować stan układu zasilania. Przeprowadzenie analizy miernikiem SONEL PQM-707 identyfikuje wartości parametrów, które zdecydowaliśmy się sprawdzać. Pozostaje jednak pytanie, poza oczywistymi przekroczeniami np. obciążenia, jaki wpływ wywierają one na nasz przykładowy transformator. Musimy sprawdzić czy przyłączone obciążenie, istniejące odkształcenia, itp., nie powodują zbytniego nagrzewania się naszego transformatora. Ponieważ jest on w stanie pracy nie jest możliwe, aby się do niego zbliżyć. Nie możemy zatem zmierzyć jego temperatury w sposób bezpośredni, a pomiar musimy wykonać w celu sprawdzenia faktycznej jego temperatury. Konieczne zatem staje się zastosowanie mierników badających promieniowanie termiczne z bezpiecznej odległości. SONEL S.A. proponuje tu wiele różnych urządzeń, takich jak pirometry (seria DIT) i kamery termowizyjne (seria kamer KT) wykonujące bezdotykowy pomiar temperatur. Na szczególną uwagę zasługuje kamera KT-670  nowość w ofercie firmy. Kamera ta, ma bardzo wysoką rozdzielczość temperaturową i wysoką rozdzielczość przestrzenną, co umożliwia wykonanie precyzyjnego pomiaru temperatury nawet z dużej odległości, a ponadto jest urządzeniem profesjonalnym i bezpiecznym przy tego rodzaju badaniach. Pozwoli ona nam na jednoznaczną, krytyczną ocenę stanu termicznego. Będzie wtedy możliwe podjęcie szybkiej decyzji czy transformator należy natychmiast wyłączyć, czy można jeszcze dokonać prac, pozwalających na usunięcie przyczyny przegrzewania. Oczywiście opisywana sytuacja jest tylko jednym z możliwych postępowań profilaktycznych. Łatwo możemy wyobrazić sobie przykład, w którym odwrócimy kolejność działań. Najpierw, przy pomocy kamery, zbadamy czy transformator (lub jego elementy) nie ma zbyt wysokiej temperatury. Jeśli ma, to przy użyciu analizatora sprawdzamy anomalie w układzie zasilania, które mogą powodować takie skutki termiczne i następnie pozostaje je tylko usunąć. Jeśli SONEL PQM-707 nie wskazał żadnych niepokojących zjawisk należy też zbadać układ wentylacji komory transformatora. Na podstawie przedstawionego opisu jasno wynika, że skuteczność działań profilaktycznych może być realizowana przez komplementarne metody pomiarowe z wykorzystaniem różnych urządzeń do pomiarów wielkości i zjawisk, nie tylko elektrycznych. Pełna oferta mierników dostępna jest na stronie producenta sonel.pl.

Roman Domański

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top