Technologie

SYNDIS-ENERGIA – system monitoringu i bilansowania mediów energetycznych

SYNDIS-ENERGIA to kompleksowe, efektywne oprogramowanie do akwizycji danych, nadzoru urządzeń pomiarowych oraz analiz i rozliczania mediów energetycznych: energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody oraz innych
nośników energii.

System oferuje efektywne narzędzia, niezbędne dla gospodarki energią i udziału w rynku energii.Funkcje systemu dostosowane są do wymagań i specyfiki:

 • spółek dystrybucyjnych i handlowych
 • elektrowni i elektrociepłowni
 • przedsiębiorstw dostarczających media energetyczne, takie jak: ciepło, gaz, woda, para, itp.
 • zakładów przemysłowych i dużych nieprzemysłowych odbiorców energii. SYNDIS ENERGIA jest z powodzeniem wdrażany w zakładach przemysłowych do zarządzania mediami energetycznymi.

System w czasie rzeczywistym nadzoruje i odczytuje liczniki energii oraz różnorodne urządzenia pomiarowe. Odczyt danych jest realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii transmisji danych z wykorzystaniem łączy stałych i bezprzewodowych. Odczyt realizowany może być bezpośrednio z liczników i urządzeń pomiarowych wyposażonych w odpowiednie cyfrowe interfejsy komunikacyjne lub w trybie buforowym za pośrednictwem koncentratorów i rejestratorów energii.

SYNDIS-ENERGIA posiada oprogramowanie edycyjne, umożliwiające dodawanie kolejnych urządzeń pomiarowych, kierunków transmisji oraz dostosowanie modułów analitycznych do wszelkich potrzeb użytkownika.System współpracuje z oprogramowaniem do obsługi rynku energii, systemami SCADA i systemami finansowo-księgowymi.

System SYNDIS-ENERGIA to narzędzie dedykowane również dla odbiorców przemysłowych objętych regulacjami obowiązującej ustawy o efektywności energetycznej, umożliwiającym analizę stanu wyjściowego oraz weryfikację efektów działań mających na celu obniżenie energochłonności jest warunkiem koniecznym powodzenia procesu poprawy efektywności energetycznej.

System SYNDIS-ENERGIA znajduje zastosowanie podczas wdrażania następujących elementów polityki energetycznej przedsiębiorstwa:

 • Opracowanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa wg obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 20 maja 2016r o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016 poz. 831).
 • Monitoring i kontrola wdrażania systemu zarządzania energią ISO 50001.
 • Opracowanie audytu efektywności energetycznej na potrzeby uzyskania tzw. białych certyfikatów (lub spełnienia obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia)

SYNDIS-ENERGIA może pracować niezależnie lub w ramach Systemu Nadzoru, Doradztwa i Sterowania SYNDIS, tworząc z nim spójne narzędzie NMS/DMS do monitorowania, sterowania, bilansowania i raportowania produkcji lub poboru mediów energetycznych.

Podstawowe cechy systemu SYNDIS-ENERGIA

 • zdalny odczyt danych pomiarowych poprzez łącza stałe, komutowane, bez-przewodowe, takie jak: RS-485, pętla prądowa, światłowód, radio, GSM/GPRS, sieć WAN/LAN, łącza telefoniczne
 • proste definiowanie nowych liczników i kierunków komunikacyjnych w systemie
 • automatyczna archiwizacja odczytanych wielkości w bazie danych systemu
 • bieżący monitoring poboru lub produkcji energii za pomocą konfigurowanych przez użytkowników okien z wielkościami chwilowymi prezentowanymi na mapach, schematach, wskaźnikach analogowych oraz wykresach
 • możliwością ręcznego wprowadzania danych pomiarowych z liczników
 • moduł analizy jakości energii elektrycznej
 • rozbudowany moduł raportowania:

– bilanse energii za wybrane przedziały czasowe i analizy mocy maksymalnych w okresie obrachunkowym

– możliwość tworzenia przez użytkownika raportów opartych o formuły arytmetyczne z zestawów pomiarowych

– raporty energii godzinowej w poszczególnych dniach i profile energii za wybrane przedziały czasowe

– prezentacja wyników obliczeń w postaci wykresów graficznych i tabel

 • narzędzia wspomagające uczestnictwo w Rynku Energii:

– moduł prognozowania

– moduł planowania zapotrzebowania na energię

– moduł rozliczania realizacji kontraktów

– moduł analiz i zarządzania portfelami kontraktów

– moduł wymiany informacji z systemami WIRE lub SCADA

 • wspomaganie gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie:

– monitoring energochłonności,

– narzędzia wspomagające wdrożenie normy ISO50001

– rozliczanie kosztów energii dla wydziałów lub ciągów technologicznych

– narzędzia do optymalizacji kosztu zakupów i zużycia mediów.

– monitorowanie jakości energii.

– analiza gospodarki mocą bierną.

 • fakturowanie i rozliczanie mediów
 • nadawanie użytkownikom uprawnień dotyczących funkcji systemu oraz zakresu dostępnych pomiarów
 • dostęp do systemu SYNDIS ENERGIA poprzez serwer www, zdalny nadzór administracyjny i serwisowy
 • wymiana danych pomiarowych z systemami innych producentów

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top