Technologie

Pięć powodów, dzięki którym technologia FieldSense firmy Fluke zapewnia bezpieczniejszą pracę

Najważniejszą sprawą w pracy każdego elektryka lub technika, którzy mają do czynienia z obwodami pod napięciem, jest bezpieczny powrót do domu. Tradycyjny sposób pomiaru napięcia polega na podłączeniu przewodów pomiarowych lub zacisków krokodylkowych bezpośrednio do przewodów elektrycznych. Wymaga to kontaktu galwanicznego i wiąże się z ryzykiem powstania łuku elektrycznego oraz potencjalnym zagrożeniem dla osoby dokonującej pomiaru oraz sprawdzanego urządzenia.

Tester elektryczny T6-1000

Technologia FieldSense firmy Fluke zapewnia bezpieczniejszy pomiar napięcia dzięki separacji przyrządu pomiarowego od źródła napięcia sprawdzanego urządzenia. Ogranicza to ryzyko porażenia prądem i wystąpienia łuku elektrycznego. Zasada separacji galwanicznej, na której opiera się technologia FieldSense, pozwala elektrykom i technikom mierzyć napięcie bez narażania się na kontakt z elementami pod napięciem. Przyrządy pomiarowe z technologią FieldSense, takie jak tester elektryczny Fluke T6-1000, wykrywają pole elektryczne w otwartych cęgach i mierzą napięcie przez izolację przewodu.

Elektrycy, którzy wykonują pracę w obiektach komercyjnych i mniejszych obiektach przemysłowych, mogą korzystać z przyrządów z technologią FieldSense do pomiarów prądu i napięcia, sprawdzania ciągłości obwodu oraz testowania poszczególnych obwodów.

Przedstawiamy pięć najważniejszych czynników, dzięki którym technologia bezkontaktowego pomiaru napięcia może zapewnić bezpieczniejszą pracę:

1. Eliminacja kontaktu galwanicznego podczas pomiarów napięcia AC

W przeszłości pomiary napięcia wiązały się koniecznością kontaktu galwanicznego. Trzeba było podłączyć sondy lub zaciski krokodylkowe do przewodu, a to stwarzało ryzyko iskrzenia lub powstania łuku elektrycznego. Technologia FieldSense firmy Fluke pozwala na pomiar napięcia, prądu i częstotliwości AC przez izolację kabla poprzez nasunięcie cęgów testera na przewód. Eliminuje to bezpośredni kontakt z elementami pod napięciem, więc zagrożenie związane z porażeniem prądem lub wystąpieniem łuku elektrycznego jest znacznie niższe. Dzięki temu można pracować szybciej i bezpieczniej.

Technologia FieldSense wymaga ścieżki pojemnościowej do uziemienia, która, w przypadku testera elektrycznego T6, może być wykonana na dwa sposoby. Można stworzyć ścieżkę pojemnościową do uziemienia, umieszczając najpierw obydwa przewody pomiarowe w miejscu przechowywania z tyłu testera, a następnie dotykając mocno palcem punktu uziemienia z tyłu pokrywy baterii. Następnie należy nasunąć cęgi na przewód AC. Drugą metodę zaleca się, gdy pomiaru dokonuje się w rękawicach ochronnych lub gdy stosowana jest inna izolacja pomiędzy użytkownikiem a uziemieniem. W takim przypadku po prostu dotyka się czarnym przewodem pomiarowym testera FieldSenser (lub przypina się go) do uziemionego przewodnika, takiego jak rurka elektroinstalacyjna lub skrzynka połączeniowa.

2. Możliwość pomiaru napięcia, a nie tylko jego wykrywania

Istnieje wiele różnych przyrządów do wykrywania obecności napięcia — od testerów długopisowych do mierników cęgowych. Przyrządy z technologią FieldSense zapewniają znacznie więcej, umożliwiając nie tylko wykrywanie napięcia, lecz także jego dokładny pomiar. Technologia FieldSense polega na wprowadzeniu sygnału o znanych parametrach, aby na jego podstawie dokładnie określić nieznaną wartość napięcia AC. Pozwala to na faktyczny pomiar napięcia AC, a nie tylko jego wykrywanie przez czujniki pola magnetycznego, tak jak w pomiarach wykonywanych za pomocą tradycyjnych, bezkontaktowych detektorów napięcia. Teraz można wykrywać napięcie i mierzyć je za pomocą jednego przyrządu.

3. Ograniczenie potrzeby otwierania szaf dzięki możliwości pomiaru w skrzynkach połączeniowych

Podczas korzystania z przyrządów z technologią FieldSense nie jest wymagany dostęp do punktów końcowych przewodu — pomiary mogą być wykonywane w dowolnym miejscu przewodu. Dzięki temu pomiar napięcia i prądu AC jest znacznie szybszy i łatwiejszy w miejscach uważanych zwykle za niedostępne, takich jak ciasno upakowane skrzynki połączeniowe. Wystarczy tylko wsunąć jeden przewód w otwarte cęgi, odczytać wyniki i gotowe.

4. Wykonywanie pomiarów napięcia jedną ręką

Jako że technologia FieldSense eliminuje potrzebę korzystania z przewodów pomiarowych, dokładne pomiary napięcia mogą być wykonywane jedną ręką. Otwarte cęgi ułatwiają oddzielenie przewodów pod napięciem od neutralnych, co z kolei pomaga ograniczyć ryzyko przypadkowego dotknięcia innego punktu pod napięciem i wystąpienia błędów. W ten sposób dbasz nie tylko o swój czas, ale także o coś znacznie bardziej cennego.

5. Możliwość sprawdzenia poprawnego działania przy użyciu przyrządu weryfikującego

Kluczowym wymogiem dotyczącym każdego testera przed wykonaniem testów w obwodach pod napięciem jest sprawdzenie, czy przyrząd działa prawidłowo zarówno przed, jak i po wykonaniu pomiaru. Powinno to być możliwe bez niepotrzebnego ryzyka porażenia prądem i wystąpienia łuku elektrycznego. Przyrząd weryfikujący PRV240FS jest źródłem ciągłego napięcia AC 240 V, umożliwiając bezpieczną weryfikację testera elektrycznego FieldSense i sprawdzenie jego prawidłowego działania przed przeprowadzeniem testów pod napięciem. Dobrym zwyczajem jest sprawdzenie testera zarówno przed wykonaniem testów pod napięciem, jak i po ich zakończeniu, aby zagwarantować bezpieczniejsze i dokładniejsze pomiary.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Niezależnie od wyższego poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez testery z technologią FieldSense, przy ich obsłudze należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Wykonywanie pomiarów bez przewodów pomiarowych nie oznacza, że można zrezygnować z wymaganych środków ochrony indywidualnej. Dlatego elektrycy powinni nosić odzież ochronną oraz wyposażenie zabezpieczające przed łukiem elektrycznym, w tym rękawice, okulary ochronne, ochronniki słuchu i obuwie skórzane, zgodnie z wymaganiami.
W obszarach, w których występuje niższe napięcie, pomiary mogą być przeprowadzane przy stosowaniu minimalnych środków ochrony indywidualnej (w tym rękawic i okularów ochronnych). Pełna lista kategorii środków ochrony indywidualnej (według standardu National Fire Protection Association 70E) jest dostępna w tabeli 130.7(C)(16). W przypadku większych zagrożeń elektrycznych należy stosować środki ochrony indywidualnej o wyższym stopniu zabezpieczenia, które mogą wytrzymać wyładowanie łukowe.

Przyrząd weryfikujący PRV240FS

Weryfikacja testera elektrycznego T-6 za pomocą przyrządu PRV240FS:

  • Sprawdzić, czy przewody pomiarowe są dobrze przypięte w szczelinach z tyłu testera FieldSense.
  • Przesunąć przełącznik na przyrządzie PRV240FS w położenie FieldSense i umieścić cęgi testera w szczelinie z przodu przyrządu weryfikującego.>
  • Uziemić połączenie poprzez dotknięcie jedną ręką styku uziemienia z tyłu testera i wciśnięcie przycisku znajdującego się w przedniej części przyrządu PRV240FS palcem drugiej ręki. Uziemienie można także wykonać poprzez umieszczenie czarnego przewodu pomiarowego w otworze w prawej dolnej części przyrządu PRV240FS.
  • Jeśli tester działa prawidłowo, na przyrządzie weryfikującym włącza się zielona kontrolka LED, a na testerze FieldSense można odczytać napięcie.
  • Po przeprowadzeniu testu pod napięciem ponownie przeprowadzić test weryfikacyjny w celu potwierdzenia, że tester nadal działa prawidłowo.

www.fluke.pl

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top