Technologie

Czyste rozwiązania Alfa Laval dla olejów smarnych

Czysty olej ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego, niezawodnego i ekonomicznego funkcjonowania praktycznie wszystkich rodzajów urządzeń w smarnych bądź hydraulicznych systemach. Czysty olej zmniejsza zużycie i korozję wszystkich urządzeń zainstalowanych w instalacji, co pomaga ograniczyć przerwy w produkcji i koszty z tym związane.
Zanieczyszczenia w smarnych i hydraulicznych olejach mają poważny wpływ na wydajność systemu, koszty operacyjne i niezawodność urządzeń. Dla przykładu,

Obecność cząstek stałych powoduje:

 • ścieranie powierzchni metalowych
 • zwiększone siły tarcia
 • zablokowanie filtrów.

Obecność wody w oleju powoduje:

 • powstawanie korozji
 • reakcje z dodatkami
 • tworzenie emulsji olej/woda
 • znaczne obniżenie jakości oleju.

Z kolei czysty:

 • przedłuża cykl życia urządzeń o około 50%
 • eliminuje lub redukuje korozję przez usuwanie niezwiązanej wody z oleju
 • zapewnia wydłużenie cyklu pracy, zwiększając produktywność
 • wpływa na znaczną redukcję zużycia maszyn i ich przestojów
 • obniża koszty operacyjne poprzez obniżenie ilości zużycia oleju
 • przedłuża żywotność oleju i tym samym obniża koszty wymiany i utylizacji
 • wpływa na poprawę zarówno jakości produktu jak i warunków pracy

Dlatego utrzymanie olejów w czystości powinno być ważnym zadaniem w każdej elektrowni czy zakładzie produkcyjnym.

Moduł do oczyszczania oleju Alfa Laval OCM

Moduł OCM Alfa Laval jest stosowany do oczyszczania zanieczyszczonych olejów smarnych i hydraulicznych, poprzez szybkie, efektywne i jednoczesne oddzielanie oleju, wody i cząstek stałych w nim zawartych.
Moduł OCM zapewnia ciągłe oczyszczanie oleju, bez konieczności przerywania pracy urządzenia, do którego ten olej jest wykorzystywany. Jeśli istnieje taka potrzeba, oczyszczanie oleju może się odbywać nawet podczas postoju urządzenia.
Moduł do oczyszczania oleju OCM to zintegrowany i modułowy system, w którym wszystkie komponenty zostały zainstalowane na ramie, co zapewnia łatwą i szybką instalację oraz gotowość do natychmiastowego działania. Sercem całego zespołu jest wysokoobrotowa wirówka Alfa Laval.

Komponenty wchodzące w skład modułu OCM

Zasada działania

Oddzielanie ciał stałych odbywa się w wirówce. Zanieczyszczony olej doprowadzany jest do wirówki przy pomocy pompy zasilającej (poprzez króciec wlotowy). Dzięki działaniu siły odśrodkowej, następuje wydzielenie kilku różnych faz (frakcji), które stanowiły zanieczyszczenia zawarte w oleju.
Fazy (frakcje) najcięższe – osady (szlamy) i woda -kierowane są na obrzeże misy separatora. Usuwanie oczyszczonego oleju i oddzielonej wody odbywa się w sposób ciągły. Osad (szlam) zbierany jest w przestrzeni szlamowej, skąd musi być ręcznie lub automatycznie usuwany.

Instalacja

Zespół do oczyszczania oleju smarnego jest zwykle instalowany na instalacji obejściowej (by-pass instalacji obiegu oleju smarnego) i oczyszcza tylko część (ilość określoną procentowo) oleju będącego w obiegu. Zespół do oczyszczania oleju wykorzystywany jest także przy przesyłaniu oleju pomiędzy zbiornikami.
Przewód ssawny dla oleju smarnego lub hydraulicznego pobieranego ze zbiornika / miski olejowej powinien być instalowany w najniższej części zbiornika. Dzięki temu, brudny olej natychmiast zostaje poddawany obróbce w zespole oczyszczającym. Wysokość ssania powinna być możliwie najniższa, aby wyeliminować problemy z kawitacją pompy.
Przewód powrotny oleju oczyszczonego powinien być doprowadzony do zbiornika / miski olejowej w takim miejscu, aby znajdował się on po przeciwnej stronie w stosunku do przewodu ssawnego. Zapewnia to prawidłową cyrkulację oleju smarnego podczas procesu jego oczyszczania, nawet wtedy, kiedy turbina nie pracuje.
Moduły OCM są zaprojektowane do pracy przy ciśnieniu do 600 kPa, i temperaturze w pomieszczeniu od 5°C do 45°C (50°C na życzenie). Wilgotność względna wynosi do 98%.

Bęben wirówki do zatrzymywania części stałych. 1. Wlot oleju; 2. Wylot oleju; 3. Wylot wody; 4. Kosz dla osadów; 5. Przestrzeń zbierania osadów; 6. Wlot wody uszczelniającej

Wydajność oddzielania

Rozmiar cząstek: < 5 mikronów, 90% skuteczność usuwania
Rozmiar cząstek: < 3 mikronów, 70% skuteczność usuwania
Woda: 90% skuteczność usuwania

Pomoc techniczna po sprzedaży urządzenia

Dla urządzeń z serii OCM Alfa Laval oferuje program prewencyjnych prac serwisowych. Inżynierowie ds. serwisu są do Państwa dyspozycji, aby służyć pomocą przy wykonywaniu wszelkich prac konserwacyjnych i remontowych oraz pomagać w szkoleniu personelu.
Stosowanie oryginalnych części zamiennych Alfa Laval zmniejszą liczbę postojów oraz zmniejsza koszty remontów.
Zestawy części zamiennych można zamawiać w Centrach Serwisowych Alfa Laval.
Dostępne są również zestawy serwisowe do wykonywania rutynowych konserwacji misy jak i części konieczne do przeprowadzenia głównego remontu całe go separatora.

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-697 Warszawa
tel. 22 336-64-64, fax: 22 336-64-60
poland.info@alfalaval.com

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top