Technologie

Co nowego w  aparaturze  łączeniowej dla energetyki – innowacyjne rozwiązanie firmy ELGIS Garbatka

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu podczas konstruowania, badań, produkcji i sprzedaży aparatury dla energetyki zawodowej, w tym również aparatury łączeniowej, mamy zaszczyt i przyjemność zaprezentować Państwu nowoczesne i innowacyjne stanowisko rozłącznikowe  średniego napięcia składające się z:

  • Wielosekcyjnego rozłącznika napowietrznego SN, składającego się z trzech lub czterech rozłączników sekcyjnych o jednakowych parametrach elektrycznych i mechanicznych umieszczonych w jednej zamkniętej obudowie.
  • Pojedynczego stanowiska słupowego o odpowiednich dla lokalizacji w konkretnym miejscu sieci parametrach mechanicznych uzależnionych od przekroju przewodów na poszczególnych obwodach, odległości sąsiednich stanowisk słupowych od punktu rozłącznikowego, ilości obwodów (odcinków linii napowietrznych lub kablowych przyłączonych do punktu rozłącznikowego.
  • Konstrukcji mocującej stanowisko rozłącznikowe do żerdzi słupa.
  • Konstrukcji do podłączenia linii zasilających i odgałęźnych, łącznie z iglicą odgromową, anteną kierunkową GSM, konstrukcję zabezpieczającą przeciwko zagnieżdżaniu ptaków, konstrukcją z urządzeniami przepięciowymi, a w przypadku rozłącznika czterosekcyjnego również dzielniki napięciowe 21pF.
  • Konstrukcją z transformatorem zasilającym układ elektroniki zabezpieczeniowej, komunikacyjnej i elementy wykonawcze napędów elektrycznych rozłączników.
  • Szafki sterowniczej ze sterownikiem SO, z modułem komunikacyjnym GSM (możliwe inne media komunikacyjne).
  • Szafek napędów elektrycznych z możliwością sterowania ręcznego i blokadami mechanicznymi i elektrycznymi, łącznie z zasilaczem i baterią akumulatorów.

Rys. 1. Schemat obwodów pierwotnych punktu rozłącznikowego z czterema rozłącznikami sekcyjnymi

Przeznaczenie punktu rozłączników sekcyjnych:

Wieloletnie doświadczenie ELGIS Garbatka poparte współpracą z przedstawicielami Spółek Dystrybucyjnych pozwoliło na opracowanie konstrukcji punktu rozłącznikowego o parametrach co najmniej zgodnych z zawartymi w Wytycznych Budowy Sieci Elektroenergetycznej parametrami wymaganymi przez Spółki Dystrybucyjne jako warunek dopuszczenia urządzenia do stosowania w sieciach danego dystrybutora energii elektrycznej w sieciach SN. Poniżej przedstawione są parametry proponowanego punktu rozłącznikowego na każdym aktywnym ( wyposażonym w rozłącznik sekcyjny) kierunku działania. Dodatkowym ważnym z punktu widzenia eksploatacji sieci  jest fakt, iż wszystkie aktywne kierunki maja identyczne parametry elektryczne i mechaniczne w obu kierunkach, niezależnie od kierunku przepływu prądu od czy do rozłącznika każdego rozłącznika sekcyjnego.

Dodatkowym elementem poprawiającym zasady budowy  puntu rozłącznikowego jest prostota rozwiązania konstrukcji służącej do podłączenie linii napowietrznych zasilających i odejściowych. Dotychczas realizowane rozwiązania posiadały dwukrotnie większą liczbę styków do których należało doprowadzić i odprowadzić napięcie. Powodowało to konieczność wykonania sieci przewodów wzajemnie ze sobą kolidujących, mostków i izolatorów podtrzymujących, które zaniżały bezpieczeństwo eksploatacji sieci z tradycyjnym rozwiązaniem wielu rozłączników na dwużerdziowej konstrukcji słupowej. W rozwiązaniu ELGIS Garbatka takie niebezpieczeństwo nie istnieje ze względu na zastosowanie obwodów prądowych okrężnych wewnątrz obudowy punktu rozłącznikowego.

Na rysunku powyżej przedstawiony jest schemat obwodów pierwotnych punktu rozłącznikowego składającego się z czterech rozłączników sekcyjnych. W przypadku punktu z trzema rozłącznikami sekcyjnymi jeden z potencjalnych kierunków zamieniony jest na izolator z dzielnikiem napięciowym. W punkcie czterokierunkowym przekładnikiem napięciowym jest izolator zainstalowany na konstrukcji przyłączeniowej linii napowietrznych średniego napięcia.

Rys. 2. Komora próżniowa wewnątrz izolatora przepustowego

Na rysunku powyżej przedstawione jest opatentowane rozwiązanie umieszczenia komory próżniowej wewnątrz izolatora przepustowego. Rozwiązanie wynika z oszczędności miejsca wewnątrz obudowy punktu rozłącznikowego. Średnica obudowy może zostać zmniejszona o 2 x 120mm. Wiąże się to również ze zmniejszeniem masy punktu rozłącznikowego o ok. 12 kG. Kolejnym elementem innowacyjnym jest wykonanie obudowy punktu rozłącznikowego z wysoko izolacyjnej żywicy epoksydowej. Całość rozwiązania jest zgłoszona do Urzędu Patentowego RP.

Parametry techniczne rozłącznika sekcyjnego
Napięcie znamionowe

Rated voltage

24 kV
Częstotliwość znamionowa – liczba faz

Power frequency – number of phases

50 Hz – 3
Częstotliwość znamionowa – liczba faz

Power frequency – number of phases

50 Hz – 3
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i międzyfazowo

Power frequency withstand voltage to earth and between phases

50 kV
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej między otwartymi stykami

Power frequency withstand voltage across opened contacts

60 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i międzyfazowo

Lightning impulse withstand voltage to earth and between phases

125 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe między otwartymi stykami

Lightning impulse withstand voltage across opened contacts

145 kV
Prąd znamionowy ciągły

Rated continuous current

400A/630a
Prąd znamionowy wyłączalny w obwodzie o małej indukcyjności

Rated breaking current mainly active load

25A
Prąd znamionowy wyłączalny w rozdzielczej sieci pierścieniowej

Rated breaking current distribution line closed loop

25A
Prąd znamionowy wyłączalny nieobciążonego transformatora

Rated breaking current unload transformer

25A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany toru prądowego i uziemnika

Rated short-time withstand current of switch and earthing switch

16kA/1s
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany toru prądowego i uziemnika

Rated peak withstand current of switch and earthing switch

40 kA
Trwałość mechaniczna                                                 

Mechanical endurance

5000 cykli
Klasa

class

E 3
Temperatura otoczenia

Temperature of enclosing

od – 40° do +40°C

 

Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązanie będzie używane w punktach rozłącznikowych wielokierunkowych nie tylko w Polsce ale również za granicami RP.         

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top