UDE 8/2015
Start
Badania Naukowe
Aktualności
Czasopismo On-line
Technologie, Produkty
Wywiady
Transformatory
Eksploatacja i remonty
Targi i konferencje
Prenumerata
Cennik reklam
Kontakt
Newsletter

 
Enervision
Apator
 energopomiar_elektryka
elbudowa
logo_jm-tronik150
ZREW Transformatory
elektrobud_1
hitachi_inspirethenext
  makita
  Wortal Narzędziowy
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
 
Start arrow Technologie, Produkty arrow Ochrona przed łukiem elektrycznym w rozdzielniach niskiego napięcia do 4000 A
Ochrona przed łukiem elektrycznym w rozdzielniach niskiego napięcia do 4000 A
20.09.2008.
Bezpieczeństwo eksploatacji oraz bezawaryjna praca to kluczowe cechy dobrej rozdzielni niskiego napięcia. Firma Rittal poświęciła tym aspektom szczególną uwagę podczas prac nad rozwiązaniem Ri4Power typ 2-4. Spełnia ono wszystkie kryteria wymagane w trakcie testów w warunkach wystąpienia łuku elektrycznego (IEC 61641), a co najważniejsze –  minimalizuje ryzyko powstania łuku i zwiększa niezawodność rozdzielni.
Ze statystyk wynika, że łuk elektryczny występuje przynamniej raz w przypadku 10% rozdzielni niskiego napięcia. Wyładowania tego typu mogą skutkować zarówno małymi nadpaleniami, jak i zniszczeniem rozdzielni. Skala strat zależy od czasu palenia się łuku, ilości energii pobranej z sieci oraz napięcia sieciowego, przy którym eksploatowana jest rozdzielnia. Różnicę w sile łuku można zaobserwować, porównując na przykład łuk elektryczny przy napięciach znamionowych 420V i 720V (zdjęcia poniżej).

luk_00


Wysoka temperatura, która powstaje na początku łuku elektrycznego, powoduje ekstremalną ekspansję powietrza. W instalacjach bez środków ochronnych, które wyrównują ciśnienie lub przeciwdziałają powstawaniu łuków elektrycznych, taki wzrost ciśnienia może spowodować, że otworzą się drzwi bądź ulegną zniszczeniu ściany boczne czy tylne szaf sterowniczych. Łuk elektryczny może w pewnych warunkach żarzyć się z temperaturą do 8000°C. Oznacza to, że osoby znajdujące się w bezpośredniej bliskości zdarzenia są narażone na poparzenie gorącymi gazami lub częściami rozdzielni.

Powstanie łuku elektrycznego może mieć wiele przyczyn. Najczęstszą z nich jest ludzki błąd. Podczas prac przy instalacjach przewodzących prąd zwarcie może spowodować przypadkowo spadające narzędzie lub materiał. W większości przypadków łuk elektryczny przebiega od punktu zasilania sieciowego do końca systemu szyn zbiorczych. Nie można dokładnie przewidzieć kierunku przebiegu łuku, szczególnie gdy instalacja posiada więcej niż jedno zasilanie.

Badanie IEC 61641 w warunkach łuku elektrycznego
Aby określić odporność rozdzielni niskiego napięcia na wystąpienie łuku elektrycznego, stworzono normę kontrolną IEC 61641. Celem pomiarów jest m.in. zagwarantowanie ochrony personelowi przebywającemu w otoczeniu instalacji. Przed rozpoczęciem badania zleceniodawca oraz inżynier testu określają napięcie znamionowe, czas trwania testu, wielkość swobodnego prądu zwarciowego i punkt zapłonu. Na przykład czas trwania testu rozwiązań firmy Rittal wynosi 300ms (zgodnie z wartością przyjętą w normie). Badania prowadzone są przy napięciu znamionowym 400V i 690V. Wielkość swobodnego prądu zwarciowego jest wybierana w zależności od zastosowanych systemów szyn zbiorczych. 

Badanie jest uznawane za zakończone sukcesem tylko wówczas, jeśli zostanie spełnionych pięć rygorystycznych kryteriów, m.in.: podczas testu nie mogą otworzyć się żadne drzwi lub elementy pokryw, nie mogą odpaść żadne ostro zakończone części szafy, musi być sprawny obwód przewodu ochronnego dla dotykanych części osłony.

Konstrukcja odporna na łuk elektryczny
Aby stworzyć konstrukcję odporną na łuk elektryczny zgodną z normą IEC 61641, należy dodatkowo zastosować klapy rozprężne (zdjęcie) w miejscu blach dachowych. Samoistne otwieranie się klap rozprężnych w dachach Rittal TS8 redukuje nadciśnienie już po ok. 30ms, a skutki mechaniczne są minimalizowane.

luk_01


W ramach rozwiązania Ri4Power firma Rittal oferuje rozdzielnie niskiego napięcia odporne na łuk elektryczny. Ryzyko powstania łuku znacznie zmniejsza izolacja szyn zbiorczych, która sprawia, że śruby i narzędzia nie są narażone na kontakt z niechronionymi szynami zbiorczymi. Dzięki tej metodzie można uniknąć dużych szkód i awarii, a przez to zapewnić ciągłość pracy instalacji. (zdjęcie)

luk_02


Ri4Power firmy Rittal to innowacyjne rozwiązanie systemowe do 4000A, za pomocą którego można kompleksowo i bezpiecznie realizować projekty z zakresu rozdzielni niskiego napięcia. System dzieli się na trzy podgrupy. Pierwsza z nich to rozdzielnie niskonapięciowe Ri4Power typ 1, które bazują na systemie szaf Top TS8 oraz szynach zbiorczych Maxi-PLS i Flat-PLS. Podgrupa druga, obejmująca nowe systemy rozdzielni niskiego napięcia Ri4Power typ 2-4 i trzy systemy szyn zbiorczych do 4000A, zapewnia modułowy podział przestrzeni systemu szaf Top TS8. Ostatnią podgrupę stanowią rozdzielnie instalacyjne, czyli system szaf ISV-TS8, moduły ISV i komponenty SV. Wszystkie trzy podgrupy można zaprojektować dzięki oprogramowaniu Rittal Power Engineering.

 
Szukaj w serwisie

PATRONATY:
InEnerg 2016
expopower_150x150
RENEXPO 2016
 
Copyright © 2005 Lidaan Sp. z o.o. 04-761 Warszawa ul. D�uga 44/50, lok. 109, tel: 22 635 81 05, fax: 22 635 81 05.
S�d rejonowy dla m.st. warszawy w warszawie, XIII wydzia� gospodarczy krajowego rejestru s�dowego. krs 0000169937
NIP 113-24-31-281 REGON 015500567
Kapita� pocz�tkowy 51.000 z�. (pi��dziesi�t jeden tysi�cy z�otych)
Design: AylaDesign