Konferencje

XVI Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE ’17

W dniach 21-24 listopada 2017 r. w Wiśle odbyła się, organizowana przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, już XVI edycja konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’17.

Głównymi tematami konferencji były:

  • cyberbezpieczeństwo, szczególnie w kontekście ogromnego nasycenia sieci elektroenergetycznej systemami teleinformatycznymi narażonymi na zupełnie innego rodzaju zagrożenia niż sieć energetyczna,
  • RODO – nowa dyrektywa o ochronie danych osobowych,
  • regulacja jakościowa, bardzo ważna dla przedsiębiorstw energetycznych poprzez jej wpływ na przychód regulowany operatorów sieci dystrybucyjnej.

Już tradycyjnie, Konferencja SIwE’17 rozpoczęła się we wtorek tzw. sesją „0”. Historia dnia/sesji „0” sięga momentu, gdy Towarzystwo, poprzez działania Komisji ds. IT działającej w strukturach PTPiREE, wypracowywało wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw energetycznych założenia do zakupów oprogramowania IT czy tworzyło wspólny dla wszystkich standard zmiany sprzedawcy. Dzień „0” był miejscem spotkania specjalistów ds. IT z przedsiębiorstw energetycznych, gdzie mogli we własnym gronie przedyskutować sprawy ważne dla całej branży oraz poznać nowości od strony technologicznej. Mimo, że Komisja IT zaprzestała już działalność, dzień „0” zachował swój technologiczny charakter: przedstawiono w ten dzień głównie referaty bardzo techniczne w wąskim gronie specjalistów. Omówiono m.in.: zagadnienia integracji systemów radiowych, telekomunikacyjnych i dyspozytorskich; wady synchronizacji czasu; platformę sprzętową szyfrowanej i synchronicznej komunikacji czy zarządzanie siecią telko. Nie zabrakło także tematów związanych z bezpieczeństwem oraz RODO.

Pierwszy, oficjalny dzień Konferencji, podzielony został na 3 sesje. W sesji generalnej przedstawiono bieżące działania zespołu CERT PSE i wskazano aktualne zagrożenia dla branży, przedstawiono wymagania związane z wdrażaniem w Polsce dyrektywy RODO – dotyczącej ochrony danych osobowych oraz omówiono regulację jakościową i jej wpływ na Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. W sesji drugiej zaprezentowali się Sponsorzy Konferencji, tj. firmy COMP i HUAWEI. W ostatniej tego dnia sesji trzeciej zaprezentowane zostały przez dostawców rozwiązań IT systemy wspierające pracę energetyki zawodowej.

W kolejnym dniu konferencji odbyły się dwie sesje: w czwartej przedstawiono zrealizowany w ENERGA Operator SA projekt UPGRID, a w piątej inne wdrożenia z zakresu informatyki zrealizowane w przedsiębiorstwach energetycznych.

W piątek, będący ostatnim dniem konferencji, odbyły się indywidualne spotkania dostawców systemów/rozwiązań IT dla energetyki z ich potencjalnymi użytkownikami.

W ciągu szesnastu lat konferencja SIwE stała się największym i najpoważniejszym spotkaniem branży energetycznej w zakresie informatyki. W jej XVI edycji udział wzięło 576 uczestników (w tym 240 reprezentujących energetykę zawodową: OSD i OSP) z blisko 170 firm i instytucji. Wygłoszono 41 referatów, przygotowano 28 stoisk promocyjnych. Patronat honorowy nad SIwE ‘17 objęli: Ministerstwo Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Pan Maciej Bando. Sponsorami Konferencji w tym roku były firmy COMP i HUAWEI.

Już teraz zapraszamy Państwa do udziału w XVII edycji konferencji SIwE, która odbędzie się w dniach 20-23 listopada 2018 r.
w Wiśle. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej: siwe.ptpiree.pl.

Sebastian Brzozowski, PTPiREE

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top