Konferencje

XV Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’16

W dniach 29 listopada – 2 grudnia 2016 r. w Wiśle odbyła się, organizowana przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, XV edycja konferencji „Systemy informatyczne w energetyce SIwE’16”. Konferencja była poświęcona bezpieczeństwu sieci energetycznej, szczególnie w kontekście ogromnego jej nasycenia systemami teleinformatycznymi narażonymi na zupełnie innego rodzaju zagrożenia niż sieć energetyczna.

Z uwagi na nowe technologie, które pojawiły się w energetyce (energetyka rozproszona, odnawialne źródła energii, elektrownie wirtualne, smart grid i smart meetering) oraz zwiększone wymagania odbiorców energii elektrycznej wobec jej dostawców (szczegółowa informacja o zużyciu energii elektrycznej i wpływ na jego wielkość i charakter, a co za tym idzie na wysokość rachunków za energię), sieć elektroenergetyczna została w bardzo dużym stopniu nasycona urządzeniami teleinformatycznymi. Dodatkową zachętą do jeszcze większego ich wykorzystywania jest wprowadzenie przez Regulatora do taryfy elementów regulacji jakościowej, której celem jest przede wszystkim poprawa jakości świadczonych odbiorcom usług dystrybucji, m.in. poprzez poprawę jakości i niezawodności dostarczania energii elektrycznej, poprawę jakości obsługi odbiorców oraz zapewnienie optymalnego poziomu efektywności realizowanych inwestycji. Z uwagi na wpływ regulacji jakościowej na przychód regulowany OSD, kluczowe staje się dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnej dbanie o cztery podstawowe wskaźniki: SAIDI (wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy), SAIFI (wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw), Czas Realizacji Przyłączenia (CRP) oraz Czas Przekazywania Danych Pomiarowo-Rozliczeniowych (CPD), który będzie wprowadzony do regulacji jakościowej od 2018 r. Zapewnienie odpowiednich wartości tych wskaźników staje się kluczowe dla OSD pod kątem utrzymania odpowiedniego poziomu przychodów regulowanych. Uwarunkowania te sprawiają, że należy się spodziewać jeszcze większej integracji systemów teleinformatycznych z siecią elektroenergetyczną.

W czasie pierwszej sesji konferencji, poświęconej w całości zagadnieniu ceberbezpieczeństwa, prelegenci reprezentujący OSP i OSD przedstawili działania podejmowane przez Operatorów na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ciągłości dostaw energii elektrycznej. Prelegenci uznali za bardzo dobry sygnał wolę współpracy pomiędzy wszystkimi Operatorami wyrażoną poprzez powołanie w ramach PTPiREE Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa, którego najważniejszym zadaniem jest zapewnienie niezawodnej pracy systemu elektroenergetycznego.

W kolejnych wystąpieniach dostawcy systemów/rozwiązań IT dla energetyki przedstawili własne propozycje zwiększenia bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej oraz narzędzia do redukcji wskaźników niezawodnościowych. Nie zabrakło także prezentacji innych systemów wspierających pracę energetyki: systemów łączności radiowej, paszportyzacji sieci, wsparcia w zakresie obsługi danych pomiarowych, zarządzania generacją rozproszoną i mikrogeneracją, czy nowych rozwiązań w zakresie smart grid i smart meetering.

Ostatnia sesja konferencji została w całości poświęcona na prezentację realizowanych obecnie lub już zakończonych w energetyce wdrożeń. Zaprezentowano m.in. wdrożenie systemu TETRA w ENERGA-OPERATOR SA, systemu radiowej identyfikacji RFID w Enea Operator Sp. z o.o. czy systemu SAP w PGE Dystrybucja SA.

W ciągu piętnastu lat Konferencja SIwE stała się największym i najpoważniejszym spotkaniem branży energetycznej w obszarze informatyki. W XV edycji konferencji udział wzięło 546 uczestników (w tym 200 reprezentujących energetykę zawodową) ze 170 firm i instytucji. W jej trakcie wygłoszono 41 referatów, przygotowano 27 stoisk promocyjnych. Patronat honorowy nad SIwE‘16 objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Pan Maciej Bando.

Już teraz zapraszamy Państwa do udziału w XVI edycji Konferencji SIwE, która odbędzie się w dniach 21-24 listopada 2017 r. w Wiśle.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej: siwe.ptpiree.pl

Sebastian Brzozowski (PTPiREE)

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top