Aktualności

50 lat ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.

W 2018 roku ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. obchodzi jubileusz 50-lecia działalności. Miniony okres był dla Spółki półwieczem konsekwentnego rozwoju, innowacyjności i wyznaczania najwyższych standardów w świadczeniu profesjonalnych usług oraz produkcji wyrobów.

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. działając od 50 lat na rynku stała się jedną z największych i najbardziej cenionych marek w branży elektroenergetycznej w Polsce. Od momentu powstania nieustannie rozwija się stawiając na nowoczesność dążąc do oferowania usług i wyrobów najwyższej jakości.

Tworzenie historii firmy zaczęło się w roku 1968 kiedy powstało Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Instalacji Budownictwa. Po trzech latach działalności utworzoną organizację przekształcono w Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych. Nowo powstałe Przedsiębiorstwo objęło swoim obszarem działania cały południowo-wschodni region Polski, koncentrując się na wykonywaniu instalacji elektrycznych dla budownictwa i produkcji urządzeń elektrycznych.

W okresie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Przedsiębiorstwo wykonywało prace elektroinstalacyjne i było dostawcą urządzeń elektrycznych na rynki zagraniczne na budowach w: Austrii, Bułgarii, Czechosłowacji, Libii, Iraku, Niemczech, ZSRR.

Od roku 1982 RPRE uzyskało status Elektromontażu, a od sierpnia 1991 r. dotychczasowe przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę akcyjną ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. o kapitale prywatnym, funkcjonującym na zasadach akcjonariatu pracowniczego.

Obecnie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. realizuje projekty dla wszelkiego typu obiektów w przemyśle: energetycznym, telekomunikacyjnym, lotniczym, motoryzacyjnym, rafineryjnym i petrochemicznym, ochrony środowiska, farmaceutycznym oraz papierniczym. Prowadzi wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych, teletechnicznych i automatyki BMS w obiektach biurowych, użyteczności publicznej i administracji, hotelowych i mieszkalnych.

Wyszczególnić możemy cztery główne obszary świadczenia usług:

  1. Wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych: Obejmuje dostawę i montaż: linii kablowych i napowietrznych do 30 kV, stacji transformatorowych wewnętrznych i napowietrznych, rozdzielnic SN i nN, zewnętrznych i wewnętrznych instalacji zasilających, instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego, instalacji uziemiających i odgromowych, prowadzenie testów i pomiarów, a także opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej.
  2. Wykonawstwo instalacji teletechnicznych: Obejmuje dostawę i montaż: okablowania strukturalnego, systemów alarmu pożarowego oraz sterowania oddymianiem, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów antywłamaniowych, systemów CCTV, systemów kontroli dostępu, opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej.
  3. Automatyka i BMS: Oferta w zakresie realizacji systemów automatyki, SCADA/BMS obejmuje: projektowanie systemów sterowania przy wykorzystaniu sterowników swobodnie programowalnych PLC, wykonawstwo oprogramowania sterowników swobodnie programowalnych PLC oraz paneli HMI, wykonawstwo oprogramowania w zakresie nadzoru budynku i wizualizacji przy wykorzystaniu dedykowanych systemów SCADA/BMS, dobór środków automatyzacji do planowanego zadania i kompletację dostaw, montaż urządzeń oraz uruchomienie i wdrożenie systemów na obiektach.
  4.  Serwis: Oferta w tym zakresie obejmuje: próby , badania i pomiary pomontażowe, okresowe próby i pomiary eksploatacyjne, pomiary i lokalizację uszkodzeń kabli SN i nN, testy i prace rozruchowe, modernizację instalacji elektrycznych i słaboprądowych, serwis i konserwację instalacji elektrycznych w istniejących obiektach, a także serwis oprogramowania.

Jakość bez kompromisów

Najwyższa jakość –pierwsza zasada, która towarzyszy pracownikom firmy Elektromontaż Rzeszów. W Zakładzie Produkcji Urządzeń w Rzeszowie powstają nowoczesne rozdzielnice elektryczne, oraz słupy oświetleniowe. Cztery hale oraz ponad 150 pracowników łączy elementy elektryczne i konstrukcyjne zgodnie z rygorystycznymi normami, aby spełniać wymagania najbardziej rozbudowanych systemów.

Powstają tu rozdzielnice elektryczne o prądach znamionowych o natężeniu do 6300A. Takie wartości wymagają wyjątkowych umiejętności i doświadczenia, które w firmie jest praktykowane od 50 lat. Przy dużych inwestycjach oraz współczesnej technologii, budynkami sterują skomplikowane systemy, które projektanci zamykają w szafach sterowniczych, takie rozdzielnice mogą w sobie zawierać dziesiątki kilometrów przewodów, z których każdy z nich musi być dokładnie opisany oraz bezbłędnie połączony. Wyspecjalizowani pracownicy ze swoim doświadczeniem potrafią połączyć wszystko w taki sposób, by instalacja pracowała bezawaryjnie przez wiele lat.

Nietypowe rozwiązania oraz potrzeba pilnego zaprojektowania układu rozdziału energii nie jest obca inżynierom przygotowania produkcji elektrycznej firmy, którzy posiadają unikalne umiejętności oraz doświadczenie w kontakcie z klientem, dla zapewnienia najwyższych wymagań i jakości wyrobu. Potencjał pracowników pozwala wydajnie realizować największe inwestycje w kraju, oraz zapewnić dogodne terminy realizacji natomiast kontrola jakości czuwa nad dostarczeniem wyrobu bez wad montażowych.

Firma wykonuje rozdzielnice renomowanych producentów: Schneider, Legrand, Eaton, ABB, Hager, rozdzielnice do 6300A, rozdzielnice sterownicze BMS, rozdzielnice mieszkaniowe, tablice licznikowe, złącza kablowe, ZELP-y.

Elektromontaż Rzeszów SA. bierze również czynny udział w modernizacji polskich dróg, autostrad mostów i lotnisk, dostarczając oprócz wykonawstwa elektroenergetycznego, montażu rozdzielnic również wysokiej jakości systemy oświetleniowe, już na początku lat 90  jako pierwsza w kraju firma uruchomiła produkcję  stalowych i aluminiowych słupów i masztów oświetleniowych.

Obecnie realizuje produkcję na innowacyjnej linii produkcji stalowych słupów oświetleniowych, w której do rozkroju i spawania wykorzystano technologie laserową. Dopełnieniem tego procesu produkcyjnego jest nowoczesna malarnia proszkowa dla słupów oświetleniowych, w której zastosowano system DUPLEX zapewniający podwójne zabezpieczenia antykorozyjne ocynkowanych słupów oświetleniowych.

Firma posiada również w swojej ofercie, tzw. „bezpieczne słupy” , są to słupy spełniające wymagania bezpieczeństwa biernego dla konstrukcji wykorzystywanych w infrastrukturze drogowej, które zapewniają odpowiednią wytrzymałość statyczną z jednoczesnym pochłanianiem energii uderzenia. Elektromontaż Rzeszów SA jako pierwszy w kraju producent słupów oświetleniowych przeprowadził certyfikację słupów oświetleniowych na zgodność z normą PN-EN 12767 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych”.

Elektromontaż Rzeszów

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top